privacy.

We vinden je privacy belangrijk, daarom gaan we er ook zorgzaam mee om.
Hieronder een extra woordje uitleg.

gegevens.

We verwerken je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons bezorgde. Dat doen we onder de commerciƫle naam Xiwa. Volgende persoonsgegevens verwerken we: voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer.

We verwerken je gegevens voor facturatie, contact via telefoon en e-mail, in functie van onze dienstverlening en samenwerking en wettelijke verplichtingen.

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren. We verkopen je gegevens ook niet aan derden en zullen deze uitsluitend delen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

wijzigingen.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je hebt ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waar wij over beschikken in een computerbestand naar jou of een andere organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens aanvragen via lieven@xiwa.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto en andere gevoelige gegevens zwart ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk op je verzoek. Indien je niet tevreden bent over hoe we met je privacy omgaan, kan je klacht indienen bij privacy-autoriteit.

cookies.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken enkel cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website goed werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden.

gevoelige info.

We houden geen gevoelige informatie bij. Onze website en/of dienst wil geen gegevens verzamelen over -16 jarigen, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. We raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via lieven@xiwa.be, dan verwijderen wij deze informatie.

geautomatiseerde besluitvorming.

We gebruiken Google Analytics om het surfgedrag te kunnen meten en bijgevolg onze website aan te passen voor een betere ervaring. Dat gebeurt anoniem en zorgt ervoor dat de algemene beleving beter wordt. Deze besluiten worden genomen door computersystemen, zonder dat daar een medewerker van Xiwa tussen zit.

verantwoordelijke.

Lieven Doise, zaakvoerder van Xiwa, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Natuurlijk nemen we de bescherming van jouw gegevens serieus met passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via lieven@xiwa.be.