open brief aan Sophie Wilmès

Geachte mevrouw Wilmès,
Beste Sophie,

Iedereen zal het erover eens zijn dat we in uitermate verwarrende tijden leven. Het Corona-virus en de dreiging die er van uit gaat brengt iedereen aan het wankelen, ook onze beleidsmakers.
Ik ben zo vrij te stellen dat dit in het bijzonder geldt voor jou als premier. Ondanks alles slaag je er in de zaken beheerst en zelfzeker over te brengen om op die manier de bevolking gerust te stellen en hen een hart onder de riem te steken voor de toekomst.

Ik hoop dat je het mij niet kwalijk neemt maar de persconferentie van de Nationale Veiligheidsraad was echter een gemiste kans om geruststellend over te komen. Althans als het over de PowerPoint-presentatie gaat.
Ik weet dat de omstandigheden niet ideaal waren om snel een afgelikte presentatie in elkaar te steken. Ik besef ten volle dat tijdsdruk ingeroepen kan worden als verzachtende omstandigheid. Maar dit alles mag geen excuus zijn om met een belabberde presentatie op de proppen te komen zoals gisteravond het geval was. Het cliché bevestigend van de saaie PowerPoint. Zo spijtig want ik weet dat het zoveel beter kan!

Als ondernemer heb ik een maatschappelijke rol te vervullen en zie ik in deze situatie de gelegenheid om iets terug te doen voor de gemeenschap, onbezoldigd en met veel goesting. De bevolking heeft recht op heldere communicatie en begrijpbare boodschappen. Als jij als eerste minister beslist om daartoe een ondersteunende PowerPoint in te zetten dan wil ik daarbij graag helpen.

Daarom stel ik mezelf en mijn gespecialiseerd team ter beschikking om de toekomstige PowerPointpresentatie van de Nationale Veiligheidsraad professioneel en visueel attractief te laten ontwikkelen. Zie het als een manier om mijn steentje bij te dragen in deze crisistijden en boodschappen meteen beter te ondersteunen.
Om je te overtuigen van onze expertise heeft ons team de koe bij de horens gevat. Hieronder doen we jou een aantal suggesties aan de hand van hoe het anders had gekund.

Ik hoop dat je enthousiast bent over ons voorstel en zie uit naar je reactie.

Met presentabele groeten,
Lieven Doise